SoFiA

„София“ е основният ни проект за изкуствена фотосинтеза на базата на тънък слой сапунена вода. 

(SoFiA – Soap Film based Artificial Photosynthesis)

Сега светът се нуждае от 15 трилиона вата енергия. Тази стойност ще се удвои до 2050 г. Нуждаем се от чиста енергия и очевидният отговор е пред очите ни – Слънцето! Най-добрият начин да се складира слънчевата енергия е чрез горива – те са приблизително 70 пъти по-богати на енергия от най-добрата батерия.

Производството на възобновяеми горива от слънцето чрез Изкуствена Фотосинтеза (ИФ) е световно признато като най-обещаващото решение за съвременните проблеми, свързани с енергетиката и природата. Изкуствената фотосинтеза е система за улавяне и складиране на изобилната енергия на слънчевите лъчи в химични връзки на слънчеви горива като водород или метанол. Основните концепции за ИФ са вече установени, но има предизвикателства като издръжливостта, увеличаването на разходите и разделянето на кислорода от горивата, които спират ИФ да се прилага широко и да се комерсиализира.

Ние целим радикален пробив в сферата на изкуствената фотосинтеза с помощта на свойствата на сапунените мехури. Нашият подход цели да разреши изброените предизвикателства чрез най-обикновени евтини и лесни за настройка тънки слоеве от сапунена вода. Те имат свойството да имитират тилакоидната мембрана в хлоропластите на листата на растенията. Именно чрез хлоропластите се осъществява фотосинтезата в природата.

Вече сме започнали изследователска и развойна дейност с нашите сътрудници и същевременно работим по развитието на административна и пазарна инфраструктура. Дългосрочната ни визия е да повлияем на световната икономика, чрез производство на зелена енергия. Също така ние искаме да предоставим нашата технологична платформа на енергийната индустрия и индустрията за перилни препарати. Тяхната съществуваща инфраструктура може да бъде използвана за начало на нови предприятия и да задоволи огромния международен потенциал на пазара. Очакваме силно да повлияем на околната среда. Нашата технология е отдадена на преработването на най-значителния парников газ – въглеродния диоксид, в използваемо гориво. При тази преработка в атмосферата ще се отделя чист кислород – единственият вторичен продукт от нашия процес.

Очаква се патент.