Консултативен съвет

Мартин Заимов (Банков сектор, България)

Юлиан Попов (Експерт по околна среда и социална политика)