Източници на човеколюбие

Д-р Индранийл Сен – Главен изпълнителен директор и мениджър проекти

Д-р Ален Кагна – Научен мениджър

Сузана Карп – Неизпълнителен съосновател и консултант

Калин Илиев – Информационни технологии