Начало

Духът на Уасаби –

Нашата мисия е да поставим началото и да развиваме „Зелени и рушащи статуквото научни иновации“

Името „Уасаби“ крие зад себе си същността на нашите проекти – водни молекули и молекули на повърхностно-активни вещества, с които ще конструираме устройства на базата на биомиметиката*.

(WaSaBi – Water and Surface-active Molecules to Design Bio-mimetic Devices)

Сапунените мехури обединяват всички деца по света, чрез тръпката и веселието от играта, независимо от техните националност, етнос или пък икономически възможности. Освен тези качества на сапунените мехури, нашият екип се вдъхновява от факта, че мехурчетата са предизвикали някои от най-интензивните научни изследвания и стойностни открития на най-големите умове на човешкия род – пионери като Леонардо да Винчи, Исак Нютон, Алберт Айнщайн.

Както един инженер би ги описал, сапунените мехури са лесни за производство и икономически изгодни отделения пълни с газ, които са разделени от гъвкави стени. Тези стени се стабилизират от самослепващи се сапунени молекули, които обграждат изключително тънко водно ядро.

Ние правим научни изследвания върху интригуващите свойства на сапунените мехури, както и на свойствата на тънкия слой, който сапунената вода може да образува. Свойства, които може да имат отношение към новите пораждащи се феномени в световен мащаб. Ние проектираме нови функционални сапунени молекули и свързани с тях устройства, като целта ни е да развием и да представим технологии, които имат потенциала да променят настоящите научни парадигми. Технологии, които биха ни осигурили неутрални нива на въглероден диоксид в природата през втората половина на века, както беше договорено в рамките на Парижкото споразумение за климата.

Биомиметиката (от bios — живот, и mimesis — имитирам) или още науката за биомимикрията е наука, която се занимава с адаптирането на съществуващи в природата форми в съвременни технологии за нуждите на човешкото общество.

Откъс от Уикипедия, свободната енциклопедия