Контакти

д-р Индранийл Сен – Главен изпълнителен директор и мениджър проекти

umailneel@gmail.com

+359-886951533

д-р Ален Каня – Научен мениджър

alain.cagna@teclis.fr

+33- 671542924

Калин Илиев – Информационни технологии

+359-898202325